Arbetsliv
Publicerat: 2022-09-22

Spaning

Tjänstemän på Lidl Sverige kan arbeta var de vill

Tjänstemän på Lidl Sverige kan arbeta var de vill

Från och med den 1 oktober 2022 har anställda tjänstemän på Lidl Sverige möjlighet att arbeta mobilt upp till 100 %. Den nya policyn innebär att den enskilde, i samråd med sin chef, kan arbeta delar av eller hela arbetstiden mobilt när flexibilitet och ansvar nu sätts i fokus. Resultat från tidigare medarbetarundersökningar har visat att medarbetare på Lidl Sverige uppskattar tiden på kontoret, som bidrar till en ökad trivsel och kreativitet och ett givande samarbete. De ökade möjligheterna till flexibilitet ska enligt Lidl ge rätt förutsättningar för såväl ett hållbart arbetsliv som den dynamiska arbetsplatsen erbjuder, som möjligheterna till balans mellan arbetsliv och fritid.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/lidl-sverige-oppnar-upp-for-upp-till-100-mobilt-arbete-med-ny-policy?publisherId=2265114&releaseId=3331238

 

Bild: Press Lidl