Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2022-05-31

Spaning

Här finns jobben 2026

Här finns jobben 2026

Arbetsförmedlingen har publicerat en uppdaterad prognos för cirka 180 yrken fram till 2026. Den visar att vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden. Även poliser, förskollärare, och systemanalytiker, samt många byggyrken är eftertraktade. Slutförd gymnasie- eller högskoleutbildning innebär fortfarande goda möjligheter till arbete. Bland högskoleyrken med minst konkurrens finns vårdyrken, men det gäller även poliser, systemanalytiker, IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare. Det är också stora möjligheter till arbete inom yrken som kräver lägre utbildningsnivå, bland annat medicinska sekreterare, vårdadministratörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare samt träarbetare och snickare.
 
Källa: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden
 
Bild: Depositphotos