Kultur / Fritid Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-01-18

Spaning

Tom Tits Experiment satsar på Augmented Reality

Tom Tits Experiment satsar på Augmented Reality

Tom Tits Experiment, Technichus och Thnx Innovation utvecklar nu Science Center AR Lab, ett digitalt verktyg med interaktiv augmented reality. Satsningen finansieras av Vinnova och lösningen ska stödja skolor i användning av meningsfulla digitala verktyg kopplade till deras läroplan och kursplaner. Med Science Center AR Lab ges användarna en möjlighet att förlänga och fördjupa ett besök till ett science center, en viktig aspekt kring lärande som lyfts fram i forskning. I en digital version finns även fördelen att ett experiment kan få nya egenskaper – vad händer exempelvis om det ställs på månen?”
Nu tittar Tom Tits med samarbetspartners på vilka experiment som bäst lämpar sig för verktyget. Ett experiment som redan är klart är Accelerationsbanan, ett experiment inspirerat av Galileo Galileis experimenterande med kulor som rullade i en sluttande ränna. Ambitionen är att plattformen blir tillgänglig för alla science centers och att verktyget fylls på med fler experiment efter hand. Innan slutet av mars 2021 räknar Tom Tits med att kunna lansera en version bestående av 2–3 experiment.
 
Källa: https://news.cision.com/se/tom-tits-experiment/r/augmented-reality---del-av-framtiden-for-tom-tits-experiment,c3267481
 
Bild: Press Tom Tits