Läs trenden "Trendanalys: Förstärkt verklighet (augmented reality)" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Förstärkt verklighet (augmented reality)

Förstärkt verklighet

Teknikens främsta syfte var tidigare att ersätta mänsklig kraft med maskinkraft, och många gånger har den underlättat för människan. Framtidens digitala teknik begränsar sig inte till att bara ersätta och underlätta, den ska dessutom förbättra för konsumenten. Augmented Reality (AR) är en sådan teknik. AR används för att förstärka den verklighet man ser runtomkring sig. Den bidrar också till utökade möjligheter för företag att addera nya funktioner och förbättra produkter och tjänster som erbjuds redan idag.

Man kan beskriva AR som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data som läggs ovanpå. Wikipedia beskriver AR som ”en direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data”.

Ett flertal tekniker finns för att man genom mobilens kamera ska kunna se information om platser eller produkter. Informationen läggs då ovanpå den verklighet som användaren ser på skärmen. Därigenom kan man förstärka den verkliga upplevelsen och tillägga information om det man riktar kameran mot, exempelvis uppgifter om en produkts innehåll, lagerstatus eller användningsområde.

Tekniken är knappast ny, men det är nu som tekniken i framförallt mobiltelefonerna har blivit tillräckligt bra för att företag på ett enkelt och kraftfullt sätt ska kunna utveckla konsumentinriktade appar och tjänster.


Pokemon Go – genombrottet

Sommaren 2016 drabbades nästan hela världen av Pokemon Go-hysteri. Var man än gick kunde man se stora som små springa omkring med sina mobiltelefoner i högsta hugg för att försöka fånga virtuella monster på olika fysiska platser. Spelet hade i mitten av 2017 laddats ner 750 miljoner gånger(!). Med Pokemon Go fick den breda allmänheten stifta bekantskap med AR-tekniken och dess möjligheter för första gången. Även om spelets popularitet av naturliga skäl nu har sjunkit så är många överens om att det var det stora genombrottet för AR-tekniken.


AR blir större än VR

AR har annars levt i skuggan av sitt mer uppmärksammade syskon, Virtual Reality (VR). VR är mer spektakulärt och förflyttar användaren till en alternativ verklighet med allt vad det innebär. VR-tekniken frambringar en påtaglig wow-effekt hos användaren, och det kan eventuellt vara så att dess huvudsakliga användningsområden kommer att begränsas till spel och andra nöjen. AR-tekniken, däremot, har möjligheten att bli mycket större då den i avsevärt större grad kan innebära reell nytta för användaren. Potentiella framtidsutsikter för de olika teknikerna har lett till att de flesta bedömare tror att marknaden för AR-applikationer kommer att bli mycket större än VR-marknaden. En vanlig uppskattning är att av den totala AR/VR-marknaden kommer AR att stå för ca 80% av intäkterna.


Snart i varje mobiltelefon

En stark bidragande orsak till utvecklingen och varför tekniken nu står inför sitt stora genombrott är de utvecklings-kit för AR som både Apple och Google släppte till sina mobiltelefonsystem under 2017. Apples ARKit lanserades i samband med iOS 11 och ska erbjuda en betydligt mer integrerad upplevelse för användaren. Ikea (se nedan) har anammat tekniken i en ny app och Google har lanserat ett liknande verktyg, ARCore, för utvecklare av android-appar.

Att båda dessa stora operativsystem nu erbjuder möjlighet att utveckla AR-applikationer, som dessutom inte kräver en särskild hårdvara, stärker bedömningen om att tekniken nu kommer att få mycket större spridning än tidigare.


Nyttan i fokus

Pokemon Go fick stor uppmärksamhet och den mest uppenbara satsningen på AR-tekniken borde kanske vara att utveckla ytterligare liknande mobilspel. Men vi bedömer att det riktigt stora genombrottet för AR-tekniken kommer att ske när användaren upplever den verkliga nyttan med tekniken i sin vardag. Det finns potential att med ARs hjälp både förbättra och förenkla konsumentens erfarenheter, både vid användandet av produkter och tjänster samt när man besöker platser som butiker och muséer.

Områden där vi tror AR-tekniken skulle kunna tillföra verklig nytta för konsumenten är framförallt inom följande:

Turism – Med en AR-applikation i mobiltelefonen kommer man att ha en virtuell guide i sin mobiltelefon. Genom att rikta mobilen mot byggnader, platser, vägskyltar kommer man snabbt och enkelt att kunna utläsa mer information om objektet. Tekniken skulle till och med kunna översätta information från ett språk till ett annat om behovet finns.

Resande – Inom resande skulle AR kunna användas för att ge resenären information om avgångar, resrutter, biljetter och annat, genom att användaren riktar sin mobiltelefon mot tavlor eller bussar.

Shopping – Upplevelsen av butiken kommer att förändras med AR. Redan tidigare har några företag, exempelvis Heinz, lanserat möjligheten för konsumenten att få mer information om en vara genom att rikta mobilens kamera mot den. Idag krävs det en app för varje varumärke, vilket är ett hinder. För att konsumenten på ett mer naturligt sätt ska komma att använda denna möjlighet finns det däremot behov av en standardlösning.


Förändrad e-handel

Förutom att användas för informationsspridning kan AR-tekniken användas för att flytta in e-handeln i hemmen. Möjligheter finns numera att provmöblera hemma innan inredningen är på plats. Det är också möjligt att prova kläder hemma virtuellt.

Under 2017 lanserades resultatet av ett samarbete mellan Ikea och Apple. Företagen har tillsammans tagit fram appen Ikea Places. Med hjälp av AR i appen kan konsumenten uppleva IKEA-möbler på plats i sitt hem. Hittar konsumenten en soffa på hemsidan och vill se hur den passar ihop med resten av inredningen är det då möjligt att genom mobilen placera den virtuellt i sitt eget vardagsrum. Sen är det bara att beställa hem soffan direkt i appen.

E-handelsjätten Amazon har också lanserat en AR-app. Med AR View kan konsumenten i likhet med Ikea Places placera varor i sitt hem för att få en uppfattning om hur de passar in i den verkliga miljön. Den fungerar med tusentals produkter inom kategorier som möbler, elektronik, leksaker och heminredning. Precis som med Ikea Places är syftet med att förenkla för konsumenten.

Ett angränsande område är modebranschen och där har AR-tekniken öppnar upp möjligheten för konsumenten att, antingen hemma eller i butik, se hur olika plagg ser ut på dem utan att behöva prova dem fysiskt. Tekniken finns utvecklad för både mobiler och så kallade smarta speglar.


AR-headset – framtidens skärm?

Det stora genombrottet för AR-tekniken kommer främst att ske i mobiltelefonen. De senaste modellerna erbjuder både förbättrad hårdvara och mjukvara som kommer att kunna erbjuda nya möjligheter som tidigare inte varit möjligt. Runt hörnet väntar däremot andra produkter som kommer att göra det ännu enklare och kraftfullare att använda AR-tekniken. Främst gäller det utvecklingen av olika former av glasögon eller headsets så att AR kan användas för att ge information direkt i användarens synfält. En helt ny typ av skärm, helt enkelt.

Tittar man bakåt i tiden ser man ett antal misslyckade försök, inte minst med Goggle Glass. Men nu har utvecklingen nått så pass långt att ett genombrott inte är särskilt långt borta. Längst har kanske Microsoft kommit med sitt headset Hololens och tillhörande programvara. Flera hårdvarutillverkare, exempelvis Acer, HP och Dell, har lanserat egna headsets som använder Microsofts teknik.

Hololens används redan nu inom industrin för att förenkla och förbättra tillgången till information, både på fabriksgolvet och ute på fältet. En liknande utveckling kan mycket väl ske på konsumentmarknaden. Det krävs däremot att tekniken blir bättre och att kostnaden för headseten sjunker för att möjliggöra ett större genombrott.

Även Apple uppges vara mycket intresserade av tekniken och hösten 2017 började det dyka upp rykten om att företaget planerar att inom ett par år lansera en egen version av AR-glasögon.


AR flyttar in överallt

Vi kan förvänta oss att AR-tekniken kommer att dyka upp på många olika ställen och användas på många olika områden. För konsumenten kommer det att innebära att det öppnas upp nya möjligheter att interagera med omgivningen.

En nyckelfaktor för ett större genomslag för AR-tekniken kommer att vara ett tydligare fokus på nytta för konsumenten. Hittills har fokus legat på nöje och spel, men där har intresset svalnat ganska snabbt. Inte ens Pokemon Go med över 700 miljoner användare lyckades hålla dessa intresserade över en längre tid. Istället väntar man på en enklare plattform där konsumenten, oberoende var man befinner sig, kan ta upp mobiltelefonen, rikta den mot ett objekt, och direkt få den information man vill ha.


LADDA NER TRENDEN

Här kan du ladda ner en sammanfattad version av trenden på Slideshare.

 

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Billigare och enklare teknik – AR-utvecklingen har tidigare hindrats av att det varit krångligt att utveckla applikationer och dyrbara (och dåliga) headsets för konsumenten. Med lanseringen av utvecklingskit för både IOS och Android är det nu både enklare för utvecklare och användare att ta del av och utnyttja tekniken.

 

  • Nya upplevelser – det finns ett ökande behov hos konsumenten efter nya upplevelser och nya sätt att uppleva saker. AR-tekniken har stor potential att vara den teknik som kommer att förstärka konsumentens shoppingupplevelser och underlätta vardagen.
Relaterade spaningar