Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2017-12-29

Spaning

Toyota-robot speglar kroppsrörelser

Toyota-robot speglar kroppsrörelser

Toyota har utvecklat en människoliknande robot, kallad T-HR3 (T-HR3 är en förkortning för ”Toyota – Humanoid Robot 3”), som kan spegla en människas kroppsrörelser i detalj. Med 32 leder i armar, ben och kropp samt tio ledade fingrar kan den styras av en person i en manövermodul med motsvarande sensorer. Tekniken väntas kunna får stor betydelse både vid fjärrstyrning av olika uppgifter och för personer med funktions­nedsättningar.
T-HR3 är den tredje generationen av Toyotas ”partnerrobotar”. Det är en humanoid (människo­liknande) robot som fjärrstyrs av en person som sitter i en manövermodul, bredvid eller på långt avstånd från roboten. Den som styr roboten har ett antal sensorer kopplade till armar och ben, och ser via VR-glasögon det som robotens kameror ser.
Den nya roboten är utrustad med ett tryckkänsligt servosystem som innebär att den som manövrerar roboten med hög precision kan styra exakt hur mycket kraft som ska läggas bakom de olika rörel­serna. Manöver­modulen ger också fysisk återkoppling, så att det går att ”känna” de föremål som roboten hanterar.