Arbetsliv Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2017-01-20

Spaning

10 miljoner invånare i Sverige

10 miljoner invånare i Sverige

De senaste åren har befolkningen i Sverige ökat kraftigt. Den 20 januari 2017 är därför en historisk dag för svensk befolkningsstatistik. Då beräknas Sverige för första gången ha en folkmängd som överstiger 10 miljoner personer. Anledningen till att befolkningen ökar är att det föds fler än det dör och att invandringen är större än utvandringen. Av ökningen från 9 till 10 miljoner står invandringsöverskottet för tre fjärdedelar och födelseöverskottet för en fjärdedel. Historiskt har det tagit lång tid varje gång folkmängden ökat med en miljon. Mellan 8 och 9 miljoner invånare tog det 35 år, medan den senaste miljonökningen gick på 13 år.
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Behallare-for-Nyheter-och-Pressmeddelanden/Nu-ar-vi-10-miljoner-invanare-i-Sverige/