Mode / Design
Publicerat: 2021-02-23

Spaning

Trä ska bli tyg

Trä ska bli tyg

Företaget TreeToTextile där bland andra Ikea, H&M och Stora Enso är delägare satsar nu 352 miljoner kronor på en demonstrationsanläggning för textilmassa i Skåne. Satsningen ska bli nästa steg i kommersialiseringen av hållbar textilfiber. TreeToTextile har utvecklat en ny teknik för tillverkning av biobaserade textilfibrer av regenererad cellulosafiber, som ska ge en mycket låg klimatpåverkan. Den starka hållbarheten i TreeToTextiles förnybara material bekräftas av en tredjepartscertifierad livscykelanalys, vilket bland annat innebär att mindre mängder textil skulle behöva användas om produkterna håller längre. Företagets nya tillverkningsprocess har också utformats för låg energianvändning och minskad användning av kemikalier. När produktionen ska skalas upp under 2022 hämtas så kallad dissolvingmassa från Stora Ensos finska massabruk Enocell och till en början kommer 1 500 ton fiber tillverkas per år. Målet är 100 000 ton per år för en fullskalig anläggning.
 
Källa: https://treetotextile.com/press
 
Bild: Depositphotos