Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-09-17

Spaning

Trådlöst internet via laser

Trådlöst internet via laser

Googles moderbolag Alphabet utforskar alternativa lösningar för trådlöst internet. Ett intressant spår är project Taara, ett projekt som syftar till att använda laser för trådlöst internet. I ett experiment nyligen lyckades man använda laser för att föra över 700 terabyte data mellan Brazzaville och Kinshasa, två huvudstäder som ligger på var sin sida av Kongofloden. Överföringshastigheten ligger teoretiskt på cirka 20 gigabit per sekund, men det krävs fri sikt mellan sändare och mottagare. Dock finns det en risk att överföringen försämras av regn och dimma, men i experimentet ovan var tillförlitligheten 99,9 procent.
 
Källa: https://x.company/projects/taara/
 
Bild: X Company