Resa
Publicerat: 2022-08-09

Spaning

Tre miljoner laddpunkter krävs fram till 2050

Tre miljoner laddpunkter krävs fram till 2050

Enligt beräkningar gjorda av Boston Consulting Group (BCG) kommer det att behövas tre miljoner laddpunkter och 600 stationer för vätgastankning i Sverige år 2050.  BCG har räknat på vilken omställning som behöver göras om vi ska fortsätta resa och röra oss som vi gör idag. För att nå Nordens klimatmål 2050 krävs då att tolv miljoner, eller 95 procent, av fordonsflottan i Norden är elektrifierad. Företagets analys visar att det behövs tre miljoner laddpunkter enbart i Sverige för att klara elektrifieringen av fordonsflottan och därmed nå klimatmålen. Enligt Energimyndigheten har Sverige i dag 2550 laddstationer med 13 800 laddningspunkter. Det finns därmed ett omfattande behov av en utbyggd infrastruktur för laddning i till exempel bostadsrättsföreningar, vid arbetsplatser och längs med vägnätet. År 2025 förväntas över 90 procent av alla nysålda bilar i Norden vara antingen elbilar eller hybrider, mer än en fördubbling jämfört med år 2020 då motsvarande siffra var 41 procent.

 

Källa: https://www.bcg.com/publications/2022/nordic-net-zero-report

 

Bild: Press BCG