Trendspaning allt viktigare för kommunikatörer

Nyhetsföretaget Cision har släppt den svenska versionen av den globala journalistundersökningen State of the Media 2021, en rapport där 2 700 journalister från 15 olika länder runtom i världen deltagit för att bilda en förståelse om de stora utmaningar journalistiken står inför på en global nivå samt hur relationen med kommunikatörer kan förbättras och utvecklas.

Några viktiga slutsatser i rapporten:

  • Förtroendet för medier har ökat stadigt de senaste fem åren, men är fortfarande en stor utmaning. Reportrar från USA svarade i högst grad att de förlorat förtroende det senaste året, men de var också något optimistiska att trenden skulle förbättras framåt.
  • Censur är ett fortsatt orosmoln. Nära varannan journalist förutspår en fortsatt försämring av pressfriheten de kommande tre åren.
  • Att förutsäga trender, bevaka och agera snabbt kommer att bli ännu viktigare för kommunikatörer. Den fragmenterade nyhetskonsumtionen och ökad konkurrens om uppmärksamheten gör att journalister utvärderar än mer om en nyhet har “det” och kommer att ge trafik, delningar (och i slutändan annonsförsäljning).
  • Journalister är på samma gång överösta av och besvikna på pitchar. Kommunikatörer behöver skapa mer målinriktade medielistor. Nära tre av tio journalister får mer än 100 nyhetsuppslag per vecka och de flesta hamnar i papperskorgen för att de är irrelevanta. Tvärt om vad som ofta påstås säger åtminstone några journalister att de tycker om att få material på fredagar, lördagar och söndagar.
  • Journalister vill att kommunikatörer ska förenkla deras arbete. Ökad arbetsbelastning gör att journalister i ökad utsträckning letar efter nyhetsuppslag med färdig research, nyhetsgrafik och färdig tillgång till experter.
  • Rätt sorts uppföljning avgör. En kommunikatör som återkommer och tjatar redan samma dag eller när journalisten är som mest upptagen kan förstöra möjligheten att journalisten gör något av nyheten – även i framtiden.

 

Källa: https://www.cision.se/artiklar-och-tips/undersokningar/state-of-the-media-2021/

 

Bild: Press Cision