Hälsa / Träning Kultur / Fritid Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-10-11

Spaning

Trygghet på nätet begränsar användningen

Trygghet på nätet begränsar användningen

De allra flesta svenskar begränsar sin internetanvändning på något sätt. Det visar nya siffror från Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2022”. Oftast är det medvetna val för att skydda den personliga integriteten, men en del begränsas ofrivilligt av att tekniken är för svår.

Nästan alla internetanvändare begränsar sin internetanvändning på något sätt. Den vanligaste orsaken är att skydda sin integritet, som att neka appar tillgång till platsinformation eller kameran, välja bort smarta prylar från hemmet, eller undvika vissa sociala medier eller appar. Men inte alla begränsar sin internetanvändning frivilligt. Hela 2 av 3 pensionärer känner att tekniken begränsar deras internetanvändning.

I princip alla barn använder internet. Men det senaste året har det skett en ökning av andelen som utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dem. I åldrarna 12–19 har den siffran gått från 9 procent förra året, till 17 procent i år. Samtidigt känner inte hälften av föräldrarna till att deras barn utsätts för näthat.

 

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/

 

Bild: Press