Kultur / Fritid Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-04-24

Spaning

Världshumöret mäts

Världshumöret mäts

Med the Raoul Wallenberg Algorithm så kan man följa om världens ledare har en positiv eller negativ ton.
#WarmUpOurGlobe
Tweets analyseras i realtid. Algoritmen jobbar sedan dess med att analysera tweets från över 300 utvalda ledare med globalt inflytande.
- Det grundläggande syftet är att visa på vikten av medmänsklighet och empati på nätet och hur det påverkar det globala samhällsklimatet, säger Sarah Scheller, verksamhetsansvarig vid Raoul Wallenberg Academy..
- På sociala medier är världen alltid global och vi vill visa att en persons attityd kan påverka hela världen. Alla kan göra skillnad och en enda tweet kan påverka många människor, säger Sarah Scheller.
Bilden visar hur världshumöret flukturerar.
– Målet är att projektet ska inspirera till samtal om vad som är hållbart ledarskap och vad det har för betydelse. Vi har inte sett något liknande experiment förut och hittills finns det fler frågor än svar, vilket också gör det spännande.