Trygghet viktigare vid val av bostad

De senaste fem åren har trygghet och närhet till naturen blivit viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde medan närhet till jobbet tappat i betydelse. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av mäklarföretaget Bjurfors.

När storstadsbor väljer bostadsområde är tryggheten avgörande för sju av tio (70 %). Nästan hälften (46 %) uppger också att trygghetsfaktorn är viktigare nu än för fem år sedan. En annan detalj som blivit allt viktigare är närheten till naturen. Det tycker runt var tredje svarande (33 %). Skulle det vara flyttdags i dag uppger hälften att närhet till naturen är viktigt (50 %).

Det finns även ett antal faktorer som har minskat i relevans. Ungefär hälften (45 %) uppger att närhet till restauranger och uteliv inte är lika viktigt nu som för fem år sedan. I dag är det endast en av sju (14 %) som värdesätter ett boende med närhet till nöjesliv. En av tre (33 %) menar även att behovet av att bo nära sitt arbete har minskat de senaste åren. I dag ser knappt två av tio (21 %) faktorn som avgörande.

Källa: https://www.bjurfors.se/sv/om-oss/press/#/pressreleases/undersoekning-det-blir-allt-viktigare-naer-storstadsbor-vaeljer-bostadsomraade-3169904

Bild: Press Bjurfors