Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-03-23

Spaning

Trygghet viktigare vid val av bostad

Trygghet viktigare vid val av bostad

De senaste fem åren har trygghet och närhet till naturen blivit viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde medan närhet till jobbet tappat i betydelse. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av mäklarföretaget Bjurfors.
När storstadsbor väljer bostadsområde är tryggheten avgörande för sju av tio (70 %). Nästan hälften (46 %) uppger också att trygghetsfaktorn är viktigare nu än för fem år sedan. En annan detalj som blivit allt viktigare är närheten till naturen. Det tycker runt var tredje svarande (33 %). Skulle det vara flyttdags i dag uppger hälften att närhet till naturen är viktigt (50 %).
Det finns även ett antal faktorer som har minskat i relevans. Ungefär hälften (45 %) uppger att närhet till restauranger och uteliv inte är lika viktigt nu som för fem år sedan. I dag är det endast en av sju (14 %) som värdesätter ett boende med närhet till nöjesliv. En av tre (33 %) menar även att behovet av att bo nära sitt arbete har minskat de senaste åren. I dag ser knappt två av tio (21 %) faktorn som avgörande.
Källa: https://www.bjurfors.se/sv/om-oss/press/#/pressreleases/undersoekning-det-blir-allt-viktigare-naer-storstadsbor-vaeljer-bostadsomraade-3169904
Bild: Press Bjurfors