Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2016-05-04

Spaning

Ökande klyftor i Nordens huvudstäder

Ökande klyftor i Nordens huvudstäder

Klyftorna växer i huvudstäderna i Norden och invånarna känner sig allt mer exkluderade. Det visar en ny studie beställd av byggföretaget NCC där 4 000 boende i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors berättar hur de upplever sin stad. Sex av tio storstadsbor i Norden tycker också att det är ett problem att klyftorna växer, att rika områden blir rikare och fattigare blir fattigare. Bristen på infrastruktur som binder ihop staden är ytterligare ett hinder för mer inkluderande städer. En stor majoritet önskar också att de hade större möjligheter att påverka sitt område men få uppfattar att de kan göra det idag. Undersökningen visar också att tryggheten minskar när uppdelningen mellan rika och fattiga områden ökar. Fyra av tio stockholmare känner idag sig inte säkra i vissa delar av staden. Resultatet av undersökningen presenteras på den interaktiva plattformen theinclusivecity.com där det är möjligt för besökare att ta del av rådatan och själva utforska resultatet för att se hur de skiljer sig mellan olika grupper i samhället.
Läs mer här: http://www.ncc.se/press/cision-page/66932ee6a5f947a6/interaktiv-j%C3%A4mf%C3%B6rande-studie-bland-inv%C3%A5narna-i-norden%C2%A0nordens-huvudst%C3%A4der-allt-mer-exkluderande/