Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-03-07

Spaning

Självbetjäning allt mer populärt

Självbetjäning allt mer populärt

Betalföretaget Swish har tillsammans med HUI Research presenterat rapporten ”Unika besökare”, som är en uppföljning av fjolårets rapport Ombemannat. Likt förra årets rapport fortsätter trenden med självutcheckning att växa sig starkare, och omsättningen från självbetjäningshandeln i Sverige växte med 10 procent mellan 2022–2023. Det är framför allt den yngsta konsumentmålgruppen, 18–29 år, som driver utvecklingen.

Rapporten visar att användningen av alla typer av självbetjäningslösningar, i såväl matbutiker som sällanköpsbutiker, har ökat under det senaste året. Mest populära är självutcheckningsstationerna, som vuxit från 58 procent till 67 procent i användning. Även användningen av butiksappar eller webbsidor blir allt vanligare, från 22 procent i fjol till 27 procent i år.

De yngre konsumenterna tillhör en otålig generation som är präglad av smartphone-användning och snabba sociala medier-flöden. Konsumenterna i Generation Z, 18-29 år, gillar inte att stå i kö. Rapporten visar att 39 procent har lämnat en butik under det senaste året för att kön till kassan var för lång. Cirka hälften svarade dessutom att de primärt använder en självutcheckningsstation för att undvika köer.

 

Källa: https://www.swish.nu/rapporter/unika-besokare-den-nya-butiksupplevelsen

 

Bild: Depositphotos