Utbildning
Publicerat: 2014-11-12

Spaning

Tv-spelande på skolschemat?

Tv-spelande på skolschemat?

Många svenska föräldrar ser positiva effekter av sina barns data- och TV-spelande. Enligt en ny undersökning från speltillverkaren Electronic Arts vill en stor andel föräldrar att dataspelandet även ska ha en plats som läroverktyg i den svenska skolan. 8 av 10 svenska föräldrar med barn i åldern 0-16 ser positiva effekter med sitt barns spelande. Främst ger spelandet bättre språkkunskaper, bättre förmåga att lösa problem och bättre koordinationsförmåga. När Sifo, på uppdrag av Electronic Arts, frågade svenskarna om de tycker att dataspel har en plats som läroverktyg i skolan svarade nästan hälften (46 procent) av de 2733 tillfrågade ja. Var fjärde (25 procent) svarade nej medan 29 procent svarade att de inte visste. Bland de som har hemmavarande barn (859 stycken) var ännu fler vänligt inställda till dataspel som läroverktyg. Fler än tre av fem föräldrar (62 procent) med barn i åldrarna 0-16 tyckte att dataspel skulle vara ett läroverktyg i skolan.
Läs mer: http://www.elektronikbranschen.se/nyheter/tv-dataspel-i-skolan/