Svensk skola alltmer digital

Svensk skola alltmer digital

Svenska Läromedels branschstatistik för januari-september 2017 visar att grund- och gymnasieskolor skaffade 35 procent mer digitala läromedel än under motsvarande period 2016. Det är en ökning med 21 miljoner kr och en liten del av hela läromedelsförsäljningen men visar att den ökning som har skett i flera år fortsätter och kommer att fortsätta.

Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/svenskalaromedel/pressreleases/digitala-laeromedel-oekar-med-35-procent-2215227