Shopping
Publicerat: 2018-09-28

Spaning

Två av tre svenskar e-handlar regelbundet

Två av tre svenskar e-handlar regelbundet

Sex av tio nordbor, det vill säga 12 miljoner konsumenter, handlar på nätet varje månad. Under första halvåret har de nordiska konsumenterna handlat för 104 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar rapporten E-handeln i Norden från PostNord.
Sverige har den högsta andelen konsumenter som handlar på nätet. Två av tre svenskar handlar i snitt varje månad, i jämförelse med cirka sex av tio i Norge och Danmark och bara knappt hälften av de finländska konsumenterna.
E-handeln är fortfarande en generationsfråga. Yngre handlar på nätet i betydligt högre utsträckning än äldre konsumenter och allra mest handlar konsumenter i åldrarna 30-49 år. I det åldersspannet handlar i snitt 76 procent av svenskarna på nätet varje månad, en siffra som kan jämföras med 47 procent i ålderspannet 65-79 år.
Mode är den mest populära varukategorin bland de nordiska konsumenterna. Därefter följer media, hemelektronik och hälsa/kosmetika. Modevaror är den också kategori som har störst konkurrens från utlandet. Totalt spenderas ungefär var femte krona bland de nordiska konsumenterna i utländska sajter.
De nordiska konsumenterna ställer allt högre krav på leveranserna, och de vill kunna välja hur de ska få sin vara levererad. Störst krav ställer svenskarna och danskarna på leveranserna och över var fjärde konsument har under det senaste året avstått från att handla från en e-handelssajt på grund av brister i leveransalternativ.
Utmärkande för Sverige:

  • Sverige har högst andel nätkunder i samtliga åldrerskategorier. Störst andel finns inom ålderskategorin 30-49 år, där i snitt 76 % e-handlar varje månad.
  • Svenskarna e-handlar mest skönhets- och hälsoprodukter bland de nordiska konsumenterna; 31 % e-handlar dessa produkter varje månad.
  • Svenskarna handlar i minst utsträckning från utländska sajter, 19 procent handlar i snitt utomlands per månad jämfört med 29 procent för hela Norden.

 
Läs hela rapporten: www.postnord.se/ehandelninorden