Media
Publicerat: 2019-04-16

Spaning

Twitter hjälp vid kris

Twitter hjälp vid kris

Människor organiserade sig på Twitter efter terrorattacken på Drottninggatan vilket har visat sig vara mycket bra för att förhindra ryktesspridning och falska nyheter, det ökade också säkerheten för allmänheten. Analysen bygger bland annat på #openstockholm. I och med att människor direkta krisrespons strävade efter att rationalisera snarare än att uttrycka känslor så bidrog detta till att organisera och styra upp och därigenom minska ryktesspridningen.
 
Källa: https://www.forskning.se/2019/04/09/folks-twittrande-viktigt-efter-terrorattacken-pa-drottninggatan/