Resa
Publicerat: 2017-09-22

Spaning

Uber på väg att stoppas i London

Uber på väg att stoppas i London

Uber förlorar rätten att köra i London då företaget inte får sin licens förnyad. Den nuvarande licensen löper ut 30 september. Londons transportmyndighet (Transport for London) avslog företagets ansökan om en ny licens med motiveringen att man inte anser att Uber är ett "riktigt" och "passande" företag. Man skriver att "Ubers attityd och uppförande visar på en brist i det ansvar ett normalt företag bör visa" och syftar bland annat företagets brister när det gäller att dokumentera sina chaufförers hälsa och eventuellt kriminella bakgrund.
Företaget har tre veckor på sig att överklaga och kan fortsätta verksamheten under den tiden. Uber har cirka 40 000 förare i London och en kundkrets om cirka 3,5 miljoner. Man har meddelat att man "omedelbart" tänker överklaga avslaget.
Läs mer här: https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2017/september/licensing-decision-on-uber-london-limited