Hälsa / Träning
Publicerat: 2014-07-29

Spaning

Undvik förkylning med en knogkrock

Undvik förkylning med en knogkrock

Smittsamma sjukdomar smittar lätt och under förkylningstider är det svårt att undkomma att bli smittad. En studie som gjorts vid ett universitet i Wales visar att risken för att smittas av förkylning minskar avsevärt om man tänker på hur man hälsar på andra. Det vanliga sättet, en handskakning, betyder mycket hudkontakt och man blir därför mer utsatt för smittorisk, medan en "high five" och en knogkrock, så kallad "fist bump", är ett mycket bättre alternativ. Den moderna knogkrockshälsningen visade sig i studien minska bakterieöverföringen till en tiondel jämfört med den vanliga handskakningen.
Är det möjligt att etablera knogkrock som den nya normala hälsningen och därmed hålla oss friska i höst och vinter?
Källa: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/knogkrock-mest-hygienisk-halsning/