Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-03-30

Spaning

Unga i Stockholm mår sämre

Unga i Stockholm mår sämre

Friskis&Svettis har presenterat årets Friskisindex. Det visar att stockholmarnas välmående sjunker och hamnar på den lägsta nivån för alla de fyra år som mätningen har gjorts. Det som framför allt drar ned indexet är att fler unga mår sämre. Andelen 18–29-åringar som mår bra har minskat från 50 till 33 procent, medan andelen som mår dåligt har ökat från 14 till 22 procent sedan i fjol.

De äldre åldersgrupperna mår däremot bra, visar årets Friskisindex. 60–69-åringarna mår allra bäst. Här är det 56 procent som mår bra och bara 7 procent som mår dåligt. Även 70–84-åringarna mår bra – och bättre än i fjol. Vidare visar undersökningen att 60–69-åringarna, alltså den åldersgrupp som mår bäst, också är den åldersgrupp som har högst ambitioner när det gäller att röra på sig regelbundet.

För första gången presenteras jämförande siffror om hur svenskarna i stort mår. Det visar sig att stockholmarna mår marginellt bättre än svenskarna i allmänhet. Även i övriga landet mår äldre generellt bättre än yngre och 60–69-åringarna bäst, men i övriga landet är det åldersgruppen 30–39-åringar som mår sämst.

 

Källa: https://news.cision.com/se/if-friskis---svettis-stockholm/r/friskisindex-2023-visar--stockholmarna-mar-samre---ungas-valmaende-dalar,c3742603

 

Bild: Press friskis