Arbetsliv
Publicerat: 2019-09-03

Spaning

Unga positiva till jobb inom välfärden

Unga positiva till jobb inom välfärden

Intresset för välfärdens yrken är stort bland unga, visar en ny studie från SKL. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården.
Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla. De unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Tjejer är generellt mer öppna än killar för yrken i välfärdens branscher men även bland killar är intresset stort. I valet av yrken kan en av tre killar tänka sig att jobba som fysioterapeut, läkare eller socionom, vilket är betydligt fler än andelen män som arbetar i dessa yrken i dagsläget.
 
Läs rapporten: https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-784-8