Arbetsliv
Publicerat: 2012-02-05

Spaning

Microsoft utlyser "jobba-hemifrån-dagen"

Microsoft utlyser "jobba-hemifrån-dagen"

Den 8 februari har Microsoft i Sverige utlyst som "jobba-hemifrån-dagen". Sitt eget kontor i Akalla kommer att stängas och alla medarbetare jobbar hemifrån. Microsoft vill också inspirera andra till att göra samma sak och har öppnat en Facebooksida för ändamålet.
Detta är bara ytterligare en signal i den påtagliga trenden om mer flexibilitet kring hur vi jobbar. Kontorens roll minskar.