Värderingar
Publicerat: 2023-06-12

Spaning

Ungdomar upplever maktlöshet

Ungdomar upplever maktlöshet

I Sverige finns i dag drygt 1,1 miljoner unga i åldern 15-25, de utgör cirka tio procent av Sveriges befolkning, ändå visar kartläggningen att de inte känner sig inkluderande i beslutsfattandet. Trots att tidigare forskning visar att sex av tio unga är intresserade av samhällsfrågor, visar KFUMs kartläggning känslan av maktlöshet är stor. KFUMs kartläggning visar att 85 procent av ungdomarna i Sverige anser att beslutsfattare inte lyssnar på dem.

 

Källa: https://kfum.se/wp-content/uploads/2023/05/Youth-in-Power-KFUM-Sverige-2023.pdf

 

Bild: Press KFUM