Media Reklam
Publicerat: 2014-11-04

Spaning

Unikt tryck

Unikt tryck

När Inspirationsmagasinet Inspire från pappersföretaget Iggesund skulle göra ett specialnummer om möjligheterna med digitaltryck ville man ha något spektakulärt på omslaget. Med så kallad variabel design producerade man därför 22.000 unika omslag med färger, mönster och partiell lack. Magasinet producerades av tryckeriet Digaloo i Stockholm och tog 27 timmar att producera. För att få fram grafiken till omslaget gjorde man en 16 minuter lång film med hjälp av Adobe After Effects där man lät olika färgfält förändras i takt med musik och ett kaleidoskop-filter. Sedan fick varje bildruta i filmen bli ett omslag.
Läs mer här: http://branschkoll.se/unikt-uppdrag-till-digaloo/
http://www.mypaper.se/show/iggesund/show.asp?pid=3552311052765489