Upplevd otrygghet ökar i Sverige

Upplevd otrygghet ökar i Sverige

Åtta av tio svenskar upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat de senaste fem åren och sju av tio svenskar känner större oro för brottsligheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Sju av tio (68 procent) svenskar känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan och åtta av tio (78 procent) upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat under samma period. Kvinnor och äldre känner i högre utsträckning än män och yngre att oron och otryggheten ökat.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2017 cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4710 – eller 0 procent – fler jämfört med 2016. Allmänhetens uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige varierar dock stort: var sjätte (15 procent) svensk tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, hälften (47 procent) tror att de ökade något, var sjätte (16 procent) att det inte var någon skillnad och var sjätte (17 procent) att de minskade något.

Av dem som känner större oro för brottsligheten idag än för fem år sedan uppger två av tre (66 procent) att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten blivit grövre medan drygt hälften (52 procent) uppger att det är för att det finns för få poliser och fyra av tio (43 procent) att det är för att brottsligheten har ökat.

Drygt tre av fyra (77 procent) svenskar upplever att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politikerna pratar mer om brottslighet.

 

Läs mer: http://media.trygghansa.se/8-av-10-upplever-att-otryggheten-okat-i-sverige/