Naturnära lockar svenskarna

Naturnära lockar svenskarna

I sin nya trendrapport har Svensk Fastighetsförmedling kartlagt vilka parametrar som är viktigast när svenskarna letar bostad. Allra viktigast är närhet till natur- eller grönområden, matbutiker och hav eller sjö. Den största anledningen till att svenskarna skulle välja bort en bostad är en nära högtrafikerad led. Trendrapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning från kantar Sifo. I den har fler än 2 500 svenskarna fått ge sin syn på de viktigaste parametrarna för en bostad, men även vilka faktorer som skulle få dem att välja bort en bostad.

Det som får flest svenskar att avstå från ett objekt är om bostaden ligger nära en högtrafikerad led. Det uppger 37 procent av de svarande. Avsaknad av balkong är en annan anledning till svalt intresse. Bland unga svenskar (16–29 år) är det viktigt med bra ljusinsläpp och god förvaring. En bostad som är för mörk och har dåliga förvaringsytor är de främsta skälen till att unga svenskar skulle välja bort en bostad. De äldre åldersgrupperna tycks däremot inte alls beröras av dålig förvaring. Endast fem procent av svenskarna mellan 30–39 år skulle välja bort en bostad på grund av den parametern.

I Trendrapporten framkommer det att natur och grönområden är det viktigaste att ha inom 200 meter från sin bostad. Det svarar mer än hälften av svenskarna. Därefter varierar svaren beroende på åldersgrupp. Att kunna springa över gatan och köpa nödvändiga livsmedel är högt prioriterat bland unga svenskar (16–29 år). Hela 42 procent i den ålderskategorin anser att det är viktigast att ha nära till en livsmedelsbutik. Bland 40–49-åringarna är motsvarande siffra 18 procent.

 

Läs mer: https://www.svenskfast.se/trendrapporten