Resa
Publicerat: 2020-05-04

Spaning

UPS testar autonoma elfordon

UPS testar autonoma elfordon

Logistikföretaget UPS har tillsammans med det franska ingenjörsföretaget Gaussin påbörjat tester med autonoma, eldrivna ”shifters” för att flytta containrar och påhängsvagnar vid sin hubb i London. Senare i år ska även helt förarlösa tester göras för att utvärdera om UPS kan använda Gaussins fordon på flera hubbar världen över.
Under den inledande fasen testas främst hållbarhet och lämplighet för UPS att använda shifters i det dagliga arbetet vid hubben. UPS egna chaufförer kommer från förarhytten utvärdera driften och effektiviteten hos fordonen. Nästa steg blir att inleda helt förarlösa tester senare i år. Tekniken inkluderar, utöver det helt automatiska körläget samt ett manuellt körläge, även en ny batteribytesteknik som gör det möjligt för Gaussins shifters att köra dag som natt då ett urladdat batteri snabbt kan bytas ut mot ett fulladdat. Dessutom kommer fordonen vara utrustade med kameror, sensorer och algoritmer för att kontinuerligt förbättra säkerheten och effektiviteten i driften.
 
Källa: https://www.pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1583870489086-198
 
Bild: Press UPS