Shopping
Publicerat: 2017-01-10

Spaning

Var tredje vill ha personliga erbjudanden i butiken

Var tredje vill ha personliga erbjudanden i butiken

Konsumenter är positiva till tekniska lösningar som en del av shoppingen, och mobiltelefonen uppfattas som central för ny teknik, det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo. En stor osäkerhet råder idag om hur konsumenten vill ta del av personliga erbjudanden. Denna undersökning visar att mobiltelefonen är ett viktigt tekniskt redskap för kunden och kanske därför den lämpligaste kanalen. Åtta av tio kundklubbsmedlemmar under 50 år uppger att de använder mobiltelefon kopplat till shoppingen. Det den främst används till är att överföra pengar (47 procent), men också för att informera sig om produkter, sortiment och pris. Tre av tio jämför priser och var fjärde googlar på sortiment i andra butiker. Siffran för mobilanvändande i butik är högst bland unga, i åldersgruppen 18-29 år, där den når 93 procent. Undersökningen visar också att konsumenter vill ha relevanta och personligt anpassade erbjudanden som helst tillhandahålls i realtid. Över hälften uppskattar även klubbar som direkt skickar ut bra erbjudanden när man väl är i butik. Dessutom är 35 procent positiva till att kunna "checka in" på plats i en butik för att få anpassade och relevanta erbjudanden som passar ens personliga profil.
Läs mer här: http://media.visma.se/pressreleases/var-tredje-konsument-vill-checka-in-i-butik-foer-personliga-erbjudanden-1704631