Hälsa / Träning
Publicerat: 2014-11-13

Spaning

Varierande hälsa i Stockholm

Varierande hälsa i Stockholm

Hälsotillståndet varierar kraftigt mellan Stockholms olika områden visar en ny rapport från Sweco. Till exempel har de som bor i Skärholmen har drygt åtta gånger så många sjukdagar som invånarna i stadsdelen Höglandet i Bromma. För att ta fram resultatet har Sweco jämfört ohälsotalet i de olika stadsdelarna. Talet bygger på hur många dagar årligen invånarna får ersättning från Försäkringskassan. Ohälsotalet i Stockholm som helhet var 19 dagar 2013, lika många som de två föregående åren.
Stockholms stadsdelar skiljer sig ordentligt från varandra. Av de 14 stadsdelsnämndsområdena har Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen ett ohälsotal på 13 eller färre dagar medan Rinkeby-Kista och Skärholmen har ett ohälsotal på 30 dagar eller fler. Klyftan mellan Östermalm som har lägst ohälsotal (12 dagar) och Rinkeby-Kista som har högst (32 dagar) är oförändrat jämfört med 2012. Enligt rapporten har områden med höga ohälsotal i allmänhet högre arbetslöshet, lägre inkomster och större andel utlandsfödda. Utbildningsnivån är dock den faktor som bäst förklarar skillnaderna mellan stadsdelsförvaltningarna. Personer med högre utbildningsnivå har i genomsnitt bättre hälsa.
Läs mer om rapport här: http://www.dn.se/sthlm/har-ar-stockholmarna-sjukast-och-friskast/