Hälsa / Träning Kultur / Fritid
Publicerat: 2020-05-13

Spaning

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Barn och ungdomars föreningsidrottande fortsätter falla. Aktivitetsnivån har minskat i alla åldersgrupper mellan 2008 och 2018. Bortsett från flickor 13–16, är årets resultat det lägsta som uppmätts för samtliga åldersgrupper sedan Centrum för idrottsforskning (CIF) inledde sina mätningar 2004.
De senaste åren står unga pojkar för den största nedgången. Utvecklingen påverkar många föreningar, men är också problematiskt ur ett folkhälsoperspektiv, konstaterar CIF i årets uppföljning av statens stöd till idrotten. Tidigare har det handlat om hur tonårstjejer väljer att lämna föreningslivet, men i fjol kom nya alarmerande siffror om att även deltagande bland unga pojkar minskar.
Allra störst är nedgången bland idrottsrörelsens yngsta medlemmar, gruppen 7–12 år och framför allt bland pojkar. Här handlar det om en minskning på nästan 17 procent från toppnoteringen 2012. För flickor minskade aktivitetsnivåerna under samma period med drygt åtta procent.
 
Källa: https://centrumforidrottsforskning.se/sv/idrottandet-minskar-i-alla-aldersgrupper/
 
Bild: Press CIF