Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-02-18

Spaning

Världen mindre cirkulär

Världen mindre cirkulär

Enligt den nyligen publicerade Circularity Gap-rapporten 2020 är världens ekonomi nu 8,6% cirkulär - av alla mineraler, fossila bränslen, metaller och biomassa så återanvänds 8,6%. Detta har sjunkit från 9,1% under de två åren sedan årsrapporten lanserades 2018.
Rapporten konstaterar att de totalt använda resurserna i den globala ekonomin har ökat med 8,4% på två år från 92,8 miljarder ton 2015 till 100,6 miljarder ton 2017. Under perioden har de utvunna resurserna ökat med 9%, från 84,4 till 92 miljarder ton medan mängden material som återanvänds har vuxit med endast 3%, från 8,4 till 8,65 miljarder ton och därmed sjunkit som en andel av övergripande materialanvändning.
 
Källa: https://www.circularity-gap.world/2020
 
Bild: Press CGR