Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-11-14

Spaning

AI ställer nya krav på arbetsmarknaden

AI ställer nya krav på arbetsmarknaden

Med nya innovationer inom artificiell intelligens så är arbetsmarknaden i en förändringsfas. Detta har gjort att oron hos arbetare har ökat. En ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia, undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar, visar att var tionde stockholmare är oroliga över att förlora deras yrke. Stockholmsregionen är den region som påverkats mest av den nya AI tekniken där 24 procent använder AI på sin arbetsplats. Utnyttjandet av AI har skapat oro då det visar sig att 12 procent av stockholmarna är oroliga över att förlora sitt jobb till AI. Med utvecklingen av AI så har det ställts nya krav på arbetsmarknaden gentemot arbetstagarna. Kompetensbristen har accelererats i samband med teknikens utveckling.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/3386778/fler-an-var-tionde-stockholmare-ar-orolig-over-att-forlora-jobbet-pa-grund-av-ai

Bild: Depositphotos