Vattenfall erbjuder ”ingenjörsterapi”

Vattenfall lanserar ’Engineerapy’ – ett initiativ som gör det möjligt att boka ett möte med en ingenjör för att prata om det pågående arbetet mot en fossilfri framtid. Engineerapy är en plattform där människor kan boka ett samtal med en ingenjör för att prata om sin klimatångest. Under 20 minuters videosessioner kommer ingenjörerna, som har sin expertis inom en rad olika områden, lyfta positiva fakta och de framsteg som görs för en bättre framtid. För att få insikter om aktuell forskning kring klimatkommunikation och hur det kan omsättas i praktiken har Vattenfall också inlett ett långsiktigt samarbete med ”Klimapsykologene”, ett nätverk bestående av psykologer med fokus på klimat- och miljöfrågor.

 

Källa: https://engineerapy.vattenfall.com/se

 

Bild: Press Vattenfall