Växande digital klyfta mellan små och stora företag enligt Telia

Växande digital klyfta mellan små och stora företag enligt Telia

Stora företag har kommit längre än små när det gäller digitalisering. De små riskerar dessutom att ytterligare halka efter. Det visar en rapport från Telia och analys- och undersökningsföretaget Nepa som granskat hur redo svenska företag är för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Rapporten ligger även till grund för det digitala testet REDO som Telia lanserar.

Rapporten visar att 67 procent av de stora företagen jobbar aktivt för att göra sitt företag mer konkurrenskraftigt med nya digitala lösningar, jämfört med 41 procent bland de små. Sett till planerade investeringar så är det fyra gånger så vanligt att små företag inte planerar att investera i nya digitala lösningar inom 2 år än stora.

Av rapporten framkommer att 44 procent av de stora företagen (50-500 anställda) har en god digital mognad, medan var tredje småföretag (1-9 anställda) har en låg digital mognad. Exempelvis är det dubbelt så vanligt att stora företag använder sig av CRM eller liknande system för att arbeta mer datadrivet i sin kundbearbetning än små. 65 procent av de stora företagen uppger att de idag kan lägga betydligt mindre tid på enklare administration, såsom fakturering, orderhantering och handläggning av kundärenden, medan motsvande andel för små företag är 42 procent.

 

Källa: https://www.telia.se/dam/jcr:ba327f23-38b5-482d-a7e3-41e89f295045/telias_digitala_index.pdf