Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2014-04-24

Spaning

Elkraftingenjör- ett framtidsyrke

Elkraftingenjör- ett framtidsyrke

Enligt Svensk energi behövs det rekryteras tusentals ingenjörer de kommande fem åren. Det är framförallt inom inriktningen elteknik som behovet är som störst då det svenska elkraftnätet behöver förnyas för cirka 12 miljarder kronor fram till 2017(enligt Svenska kraftnät). Omfattade nydragningar och utbyggnad av det svenska stamnätet är motor till utvecklingen. Dessa mycket stora investeringar bör ge ett ökat rekryteringsbehov även inom andra yrkesgrupper som jobbar med el, som exempelvis ställverksmontörer och elinstallatörer.
En civilingenjörsexamen inom elkraft bör i princip automatiskt ge jobb- ett framtidsyrke att satsa på!
Läs mer:
http://www.svk.se/Press/Nyheter/Nyheter-pressmeddelanden/Nyheter/Svenska-kraftnats-investeringstakt-fortsatt-hog-i-ny-trearsplan/
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html?url=1119789672%2FYrkeskompassen%2FYrkesprognos.aspx&sv.url=12.78280711d502730c1800078
Foto: Svenska kraftnät