Mat / Dryck Privatekonomi
Publicerat: 2024-01-30

Spaning

Vi försöker slänga allt mindre mat

Vi försöker slänga allt mindre mat

Svenskarna har blivit mer aktiva i att försöka minska matsvinnet nu jämfört med tidigare år. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Matsmart, där 37 procent svarar att de försöker slänga mindre mat nu jämfört med tidigare år. Den främsta anledningen är för att spara pengar.

Matsmarts senaste undersökning visar att mer än en tredjedel av befolkningen försöker slänga mindre mat nu jämfört med tidigare år. Endast 7 procent svarar att de inte har som ambition att kasta mindre. Kvinnor försöker i större utsträckning minska sitt matsvinn, det uppger 43 procent, jämfört med 32 procent bland männen.

Den främsta anledningen till att fler vill minska sitt matsvinn är för att spara pengar. Det svarar närmare hälften, 49 procent. Nästan lika många gör det av miljömässiga skäl (47 procent).

 

Källa: https://news.cision.com/se/matsmart/r/svenskarna-mer-aktiva-i-att-minska-matsvinnet---var-tredje-forsoker-slanga-mindre-mat-an-tidigare,c3914247

 

Bild: Matsmart