Hem / Boende
Publicerat: 2023-12-07

Spaning

Villaägare oroade över klimatrelaterade skador

Villaägare oroade över klimatrelaterade skador

SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker visar att 6 av 10 villaägare i Sverige är oroliga för klimatrelaterade skador. Mest oroad är man över översvämningar, därefter ökad brandrisk på grund av torka samt höga temperaturer.

Ungefär 42 procent av villaägarna anger att deras fastighet är exponerad för klimatrisker såsom ras, skred, erosion, översvämningar, höga temperaturer eller brandrisk på grund av torka, inom de kommande 30 åren. Men två tredjedelar anger att de inte har fått någon information om klimatrelaterade risker.

Av undersökningen framgår att 82 procent inte tog hänsyn till klimatrisker när de köpte sin villa. Däremot anger hela 62 procent att de kommer ta med det i beräkningen vid eventuella framtida köp vilket tyder på att medvetenheten om klimatrisker ökar.

Totalt 43 procent av villaägarna tycker att de själva bär ansvar för att minska risken att ens fastighet skadas på grund av klimatrisker medan 28 procent anser att det är kommunen/myndigheters ansvar och 7 procent tycker det är försäkringsbolagens ansvar. Men skillnaderna varierar stort mellan olika åldersgrupper. Hälften av alla bostadsägare över 56 år anser att de själva har ansvaret för att minska skador på sin fastighet medan motsvarande siffra bland 18-22-åringar är endast 8 procent. Hela 64 procent av de unga villaägarna tycker att ansvaret ligger på kommun/myndigheter och försäkringsbolag.

 

Källa: https://via.tt.se/files/3236046/3395823/30449/sv

 

Bild: Press SBAB