Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2013-09-20

Spaning

Vinylen lever

Vinylen lever

Spaningarna om att samhället digitaliseras är många. Men som med de flesta trenderna så finns det även mottrender. Skivindustrin är ett sådant exempel. Även om vi idag till allra största delen kommunicerar vår musik digitalt så har försäljningen av vinylskivor fått ett uppsving de senaste åren. E-handlaren Amazon redovisar nu statistik som visar att deras försäljning av vinylskivor har ökat med 745% sedan 2008. Amazon har själva bidragit till att öka vinylens popularitet med att t ex erbjuda alla som köper vinylskivor att även få musiken digitalt genom tjänsten Amazon AutoRip. Amazon erbjuder även en liknande tjänst för böcker där köpare av e-böcker till Kindle även får den fysiska versionen av boken.