Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-08-18

Spaning

Volvo Cars och Uber utvecklar självkörande bilar

Volvo Cars och Uber utvecklar självkörande bilar

Volvo Cars och Uber startar ett samarbete för att utveckla nästa generation av självkörande bilar. De två företagen har tecknat ett avtal för att starta ett projekt som kommer att utveckla nya ”basbilar”. Dessa ska sedan kunna utrustas med den senaste tekniken inom autonom körning som inkluderar ända upp till helt självkörande bilar. Basbilarna kommer att tillverkas av Volvo Cars och köps därefter av Uber från Volvo.
Både Uber och Volvo kommer att använda samma basbil för respektive företags nästa utvecklingssteg gällande sin strategi för självkörande bilar. Detta inkluderar att Uber adderar sitt egenutvecklade autonoma system för Volvos basbil. Volvo kommer att använda samma basbil för företagets nästa steg i sin strategi för autonoma bilar, som kommer att inkludera full autonom körning. Uber kommer till att börja med att använda bilarna i ett pilotprojekt i Pittsburgh, USA. Man kommer att erbjuda gratis transporter med ett hundratal modifierade Volvo XC90.
 
Läs mer här: https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/media/pressreleases/194813/volvo-cars-och-uber-utvecklar-sjalvkorande-bilar-tillsammans