Volvo vill förändra vårt resande med ny konceptbil

Volvo vill förändra vårt resande med ny konceptbil

Volvo Cars har presenterat sin vision för framtiden inom autonoma resor med sitt nya koncept, Volvo 360c, en helhetssyn på resande som är autonomt, elektriskt, uppkopplat och säkert.

Grunden för 360c är en helt autonom, helt elektrisk bil utan mänsklig förare. Konceptet drar fördel av de designmöjligheter som avsaknaden av en ratt och förbränningsmotor ger, vilket gör det möjligt att tänka nytt kring den traditionella placeringen av passagerarna i rader med två eller tre personer i varje rad.

360c presenterar fyra potentiella användningsområden för autonoma fordon – en miljö att sova i, mobilt kontor, vardagsrum och en plats för underhållning – användningsområden som alla omdefinierar hur vi reser. Det introducerar även ett förslag till global standard för hur autonoma fordon ska kunna kommunicera säkert med alla andra trafikanter.

360c är enligt Volvo en konkurrent till korta flygresor. I synnerhet kortare rutter där avståndet mellan avreseorten och destinationen är cirka 30 mil är huvudkandidaterna att störas av alternativa färdsätt.

Utöver nya potentiella kundgrupper för Volvo Cars verksamhet tänker man att 360c även ska påverka framtiden inom resor, stadsplanering, infrastruktur och det moderna samhällets miljöpåverkan. Konceptet är tänkt att omdefiniera inte bara hur vi reser utan tittar även på hur människor håller kontakten med vänner och familj när de är på språng, och hur de kan ta tillbaka tid när de reser i framtidens städer.

Läs mer: https://www.volvocars.com/intl/cars/concepts/360c