Media
Publicerat: 2015-04-29

Spaning

VR-journalism

VR-journalism

Virtual reality håller nu på att slå igenom på allvar. Nya headsets från bland annat Oculus Rift, Samsung och Microsoft visar på potentialen i utvecklingen. Den stora frågan är också vad de ska användas till. Nu har New York Times visat upp ett exempel på hur journalistiken kan komma att förändras. Tidningen menar att vi här kommer att få se en helt ny typ av vad man kallar ”visual storytelling” där fokus kommer att ligga på att göra läsaren mera delaktig och få större empati för olika nyheter. Man menar att om läsaren, via vr, blir en del av händelserna så ökar deras inlevelseförmåga och de får en större känsla för de inblandade. Videon, ”Walking New York”, går att se via produktionsbolaget Vrses app.
Läs mer här. http://www.adweek.com/news/press/new-york-times-spotlights-virtual-reality-video-newfronts-164333
http://www.wired.com/2015/04/virtual-reality-journalism-nyt-mag/