Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2018-11-05

Spaning

Yngre kvinnor äter mest vegetariskt

Yngre kvinnor äter mest vegetariskt

Matometerns vego-index visar att allt fler svenskar väljer vegetariska alternativ till lunch och/eller middag. I september låg det generella vego-indexet på 30 vilket är högre än samma period förra året. Män i åldern 16 -24 är den grupp som i minst utsträckning väljer lakto-ovo vegetariska måltider till lunch och/eller middag. Den grupp som i störst utsträckning väljer vegetariska alternativ är kvinnor i åldern 25-34 med ett indextal i september på 37,7. Vego-index för män i åldern 16-24 under samma period är däremot bara 20,8. Personer i åldern 35-44 är den åldersgrupp vars index ökat mest jämfört med samma period förra året, en ökning med 4,2 procentenheter till 30,4.
Vego-indexet för september visar även att Uppsala och Stockholms län är de län där man oftast valt en lakto-ovo vegetarisk måltid, med ett index på 34,8 för båda. Det län som uppvisar den största ökningen av antalet personer som valt ett vegetariskt alternativ till lunch och/eller middag jämfört med samma period förra året är Blekinge län, med en ökning på 4,8 procentenheter till ett index på 29,4.
 
Källa: http://news.cision.com/se/coop/r/unga-man-nobbar-vegetariska-ratter,c2648179