Yngre mest kritiska till information på nätet

Yngre mest kritiska till information på nätet

Var tredje svensk anser att de kan för lite om källkritik för att kunna ta reda på om fakta, bilder eller annan information online är sann eller inte och varannan tycker det är svårt att urskilja falska nyheter. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Telenors och den ideella organisationen Surfa Lugnts gemensamma initiativ Nätprat.

Yngre personer (18-29 år) är generellt mer kritiska till information på internet än äldre (50-79 år). Hela 68 procent av de yngre anser att den mesta informationen de tar del av på internet inte är pålitlig. De tycker också i klart högre utsträckning än äldre att det är enkelt att skilja på pålitliga och felaktiga nyheter. Men yngre är sämre på att faktiskt kolla upp okända källor.

Undersökningen visar att de vanligaste sätten att lära sig om källkritik på internet är att man har lärt sig själv, följt av i skolan eller genom sitt arbete. Var tionde svensk uppger att de inte har lärt sig om källkritik på internet överhuvudtaget.

För att uppmärksamma vikten av att vara källkritisk online och göra det roligare att lära sig om källkritik lanserar nu Telenor och Surfa Lugnt sällskapsspelet “Jakten på Sanningen”, ett brädspel där man använder internet och sina källkritiska kunskaper för att svara på kluriga frågor.

Undersökningens resultat i korthet:

  • Var tredje svensk (33%) kan för lite om källkritik för att kunna ta reda på om information (fakta, bilder och filmer etc.) som man tar del av på internet är sann eller inte.
  • 7 av 10 (68%) brukar kolla upp/ifrågasätta avsändaren av informationen som man tar del av på internet, när man inte vet vem som står bakom.
  • Knappt 4 av 10 (37%) anser att den mesta informationen man tar del av på internet är pålitlig.
  • Ungefär hälften av svenskarna (46%) tycker att det är enkelt att skilja på pålitliga och falska nyheter på internet. Yngre personer anser i högre grad än äldre att det är enkelt att skilja på vilka nyheter som är pålitliga och vilka som är felaktiga. 55 procent av de tillfrågade 18-29 år respektive endast 33 procent i åldersgruppen 50-79 år.
  • De vanligaste sätten att lära sig om källkritik på internet är; ”kollat upp själv” (42%) följt av ”i skolan” (24%) och ”genom mitt arbete” (14%). 5 procent har tagit hjälp av släkt och vänner. 1 av 10 har inte lärt sig om källkritik på internet.

 

Läs mer: https://www.telenor.se/natprat/jakten-pa-sanningen/