Resa
Publicerat: 2016-01-25

Spaning

Zum – Uber för barn

Zum – Uber för barn

Nu lanseras Zum i Kalifornien, en tjänst som beskrivs som Uber för stressade föräldrar. Tjänsten försöker lösa utmaningen för familjer med flera barn som ska skjutsas till olika aktiviteter efter skolan. Med Zum kan dessa familjer få hjälp med skjutsningen av chaufförer som likt Uber skjutsar barnen på frilansbasis. Allt sköts via en app. Säkerhet och förtroende är givetvis en nyckelfaktor och här ställs så klart extra höga krav på chaufförerna. Företaget har därför höga krav på vilka som kan utföra tjänsterna, bland annat är tidigare erfarenhet av att jobba med barn ett krav. Föräldrarna får också i förväg veta vem som hämtar deras barn och dessutom är urvalet begränsat till ett fåtal så att barnen ska kunna lära känna dem som hämtar dem. De går också att via appen följa skjutsen i realtid. Tjänsten kostar från 16 dollar om barnet är ensamt i bilen, 8 dollar om man kan dela. Zum uppges vara på väg att expandera till andra storstadsområden som Chicago och New York. Kanske något även för stressade föräldrar i Sverige?
Läs mer här:
https://ridezum.com/