God effekt av bortforsling av sparkcyklar

Sedan den 20 september har Stockholms stad forslat bort elsparkcyklar som har parkerats illa – en åtgärd som hittills har haft god effekt.

77 sparkcyklar har forslats bort och 45 stycken har lösts ut igen. Uthyrningsföretagen får lösa ut dem mot en avgift på 500 kr. De har en månad på sig att göra det, därefter tillfaller fordonen staden.

Erik Söderberg, pressansvarig Stockholms trafikkontor, menar att man har märkt skillnad:

– Den största och viktigaste effekten är att företagen själva börjat se till att cyklarna parkeras rätt, säger han.

Källa: Ny Teknik.

Bild: Pixabay.