4 av 10 av dagens jobb riskerar att försvinna

4 av 10 av dagens jobb riskerar att försvinna

Forskarna Kerstin Enflo och Martin Henning – båda finansierade av Länsförsäkringars Forskningsfond – har räknat ut automatiseringspotentialen baserat på ett hundratal svenska yrken för 73 lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige. Projektet visar att 43 procent av dagens jobb kommer med hög sannolikhet att automatiseras, men det finns regionala skillnader.

När Kerstin Enflo och Martin Henning räknat på effekterna av automatiseringen visar det sig att 43 procent av dagens jobb med hög sannolikhet kommer att förvinna, och att det finns regionala skillnader. Som lägst är automatiseringspotentialen i de studerade arbetsmarknadsregionerna 39 procent och som högst hela 56 procent.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet:

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/forskning/morgondagens-samhalle/svensk-regionalekonomisk-utveckling/