Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-02-25

Spaning

Trygg i svenska molnet

Trygg i svenska molnet

Med molntjänsten Egira, som lanseras under våren, ger sig Saab in i konkurrensen med jättar som Amazon, Google och Microsoft. Försvarskoncernen vill erbjuda en säker it-miljö för svenska myndigheter och företag.

Egira utvecklades ursprungligen för internt bruk, för att Saabs ingenjörer inte skulle behöva spara känsliga uppgifter i ett externt moln.

”Sedan såg vi ett stort behov på marknaden. Många av de stora leverantörerna är från länder som lyder under lagar som i värsta fall ger deras myndigheter rätt att plocka ut information från leverantörernas it-system. Där ser vi att det finns ett gap på marknaden för att vara en svensk leverantör där kunderna kan känna sig säkra på vårt oberoende” säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet för cybersäkerhet.

”Grundtanken är att kunden ska äga sina egna data i sitt eget privata moln. All information ligger på svensk mark och kunden ska ha total kontroll över både informationen och molnmiljön” säger Ellen Grev.

Källa: Ny Teknik.

Bild: Depositphotos.