Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-02-12

Spaning

50% mer vindkraftverk i Sverige

50% mer vindkraftverk i Sverige

En förväntad ökning av vindkraftsproducerad el med 50% fram till 2022 enligt prognos från branschorganisation. I ett längre perspektiv kommer det innebära att 2040 kommer vindkraften stå för 50% av den totala elproduktionen, vilket också är gynnsamt för miljön. Bakgrunden till en starkare vindkraftsproduktion är ökade investeringar, i bakgrund av ökat förtroende bland investerare till vindkraft som energikälla, även den tekniska utvecklingen har gjort att intresset för vindkraftverken har ökat.
Läs mer: https://www.nyteknik.se/energi/svensk-elproduktion-satsar-pa-vindkraft-6947628